کارت ویزیت

کارت ویزیت

تکنولوژی فتو اچینگ

اگر پدران ما در حجره های بازارها ی قدیمی این کارت ها را می دیدند بی گمان به وجد آمده و بی دریغ سراغ استادکاران قلم زنی را می گرفتند. تا شاید استاد، طرح دلخواه آنها را روی فلز در آورد. آن هم نه برای توزیع میان مشتریان، بلکه برای کوبیدن به دیوار یا هدیه به افرادی خاص! چرا که پروسه ی تولید آن بسیار زمانبر و پرهزینه می بود.
راز این تمایل و شیفتگی در احساس استحکام و ماندگاری، ظرافت و بازی های نور بر روی فلز است. امروز ما مفتخریم که میتوانیم با هزینه ای مناسب در اندک زمانی آرزوی آنان را برای فرزندانشان برآورده سازیم. همکاران ما در شیمی کات ایران به لطف تکنولوژی فتو اچینگ این مهم را با کیفیت مثال زدنی به انجام می رسانند.