انکودر

انکودر یا رمزنگار

سنسور های فیدبک

به طور خلاصه انکودر‌ ها حرکات مکانیکی دستگاه را به پالس‌های آنالوگ یا دیجیتال الکتریکی تبدیل میکنند و به این ترتیب در کنترل این عوامل به ما کمک می‌کنند.

روند کارکرد انکودر
شیمز 5
encoder

مکان(position)

جهت (direction)

سرعت (speed)

شمارش (counts)

انکودرها از نظر تکنولوژی ساخت به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند. که پرکاربردترین آن‌ها نوع اپتیکال است.

مغناطیسی (magnetic)

مکانیکی (mechanical)

اپتیکال (optical)

مقاومتی (resistive)

encoder

از نظر عملکرد هم انکودر‌ ها به دونوع  انکودر افزایشی (Incremental encoder) و انکودر مطلق (Absolute encoder) تقسیم بندی می‌شوند که نوع مطلق آن بر خلاف افزایشی در صورت خاموشی دستگاه امکان به خاطرسپاری موقعیت قبلی را دارد.

همچنین از نظر نحوه تعامل مکانیکی، انکودر‌ ها به دو نوع کلی انکودر چرخشی (Rotary encoder) و انکودر خطی (linear encoder) تقسیم پذیر هستند.

ویدئو محصول را مشاهده کنید