قبل از هر کاری نظافت! بله، این بخش مهمی از کار ماست. حتما باید از تمیزی ورق‌های مورد استفاده اطمینان حاصل کنیم. از آنجا که ورق‌ها باید آری از هر گونه آلودگی باشند، در کارگاه‌های فتو اچینگ همانند آزمایشگاه‌ها تمهیدات خاصی جهت نظافت محیط وهمچنین شست و شوی ورق‌ها به کار گرفته می‌شوند.

photo etching
photo etching

در ماشینکاری فتوشیمیایی، بر روی سطح قطعه کاری که قرار است ماشینکاری روی آن انجام شود، ماسک مخصوصی که حساس به نور UV می باشد، قرار میدهند.

سپس با گذراندن نور از شابلون(فیلم) و تاباندن آن بر روی سطح ماسک، قسمت هایی از ماسک که در معرض تابش نور باشند خشک شده و مابقی توسط محلول ظهور از روی قطعه کار شسته میشوند.

photo etching
photo etching

حال با قراردادن قطعه کار در محلول اچنت، قسمتهایی از قطعه کار که توسط محلول ظهور ماسک از روی آن شسته شده،خورده میشوند و در نهایت طرح مورد نظر بر روی قطعه کار پدیدار می شود.

photo etching