.کارت ویزیت های فلزی،تحولی در تبلیغ

اگر پدران ما در حجره های بازارها ی قدیمی این کارت ها را می دیدند بی گمان به وجد آمده و بی دریغ سراغ استادکاران قلم زنی را می گرفتند.تا شاید استاد،طرح دلخواه آنها را روی فلز در آورد.آن هم نه برای توزیع میان مشتریان،بلکه برای کوبیدن به دیوار یا هدیه به افرادی خاص!

چرا که پروسه ی تولید آن بسیار زمانبر و پرهزینه بود.

راز این تمایل و شیفتگی در احساس استحکام و ماندگاری،ظرافت و بازی های نور بر روی فلز است.

امروز ما مفتخریم که میتوانیم با هزینه ای مناسب در اندک زمانی آرزوی آنان را برآورده سازیم.متخصصین ما در شیمی کات ایران به لطف تکنولوژی فتواچینگ این مهم را با کیفیت مثال زدنی به سرانجام می رسانند.

kart

 

kart2

kart4 kart6 kart3

دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید