فتو اچینگ نهایت دقت را در تولید قطعات ظریف فلزی پر مصرف در ضمینه ی مکانیک،میسر نموده است.

قطعاتی همچون:

Spin Pack Filters
Seals
Particle Sizing Screens
Fluid Controls
Strainers
Contacts
Connectors
Dials
Pointers
Support Mesh
Sieves
Springs
Pin Holes
Spacers
Shims

دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید