شرکتهای سازنده قطعات خودرو امروزه بدنبال روشهای بهینه تر با دقت و سرعت بیشتر جهت تولید محصولات خود میباشند.

ما بی هیچ درنگی به آنها استفاده از ماشینکاری فتوشیمایی (فتواچینگ) را توصیه می کنیم.

این شیوه جهت رسیدن به دقت بسیار بالا در ساخت، تولید بهینه قطعات با کاهش هزینه ها و بهبود زمان،جهت تولید قطعات ظریف فلزی مناسب ترین روش است که یافت می شود.

 • Filtration (Oil Control Valve Filter)
 • Fuel Cell End Caps
 • Fuel Cell Screens
 • Fuel Cell Frames
 • Fuel Cell Plates
 • Shims
 • Dials & Pointers
 • Clutch Spring
 • Contacts
 • High Performance Gaskets
 • Spacer Washers
دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید