برای تولید بسیاری از قطعات دقیق الکترونیکی مانند تراشه ها فتواچینگ روش مناسب و خاصی میباشد.

 

 • Lead Frames
  • Stencils
  • Masks
  • Springs
  • Contacts
  • Connectors
  • Dials & Pointers
  • Circuit Testing Probes
  • Sensor Components
  • Switches
  • Electrical Interconnects
دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید