با تکیه بر ماشینکاری فتوشیمایی(فتو اچینگ)ما در مجموعه ی پویا و متعهد خود قادر به اجرای طرح های دلخواه شما روی فلزات هستیم.

در این شیوه با تلفیق حکاکی (فرورفتگی و برجستگی)،برش و نقش و نگارهای ساده یا پیچیده در اشکال مختلف،آثار زیبا و بدیعی را بر روی فلزات(انواع پلاک های فلزی،تابلوهای تبلیغاتی و کارت ویزیت های فلزی)شما ایجاد خواهیم کرد.

دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید