بسیاری از قطعات حساس با تلرانس های کم  در ابزار دقیق با روش فتواچینگ ساخته میشود.دقت بسیار بالا در ساخت در این روش به اندازه ی  یک چهارم ضخامت ورق است.

 • Apertures
 • Gas Filtration
 • Light Filtration
 • Liquid Filtration
 • Masks
 • Spacers
 • Mesh
 • Dials & Pointers
 • Shields
 • Pin Holes (fluids, gases, light)
 • Springs and Spring Contacts
 • Sensors• Interconnects
دسته بندی ها : مطالب سایت

دیدگاه خود را بنویسید