ولو پلیت(valve plate)

صفحات مسطح و نازکی هستند که بعنوان قطعات سازه ای یا حمایت کننده، پایه و نگهدارنده در تجهیزات و سیستم های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع ولو پلیت، ایرپلیت(air plate)، فلاپر ولو(flapper valve)، دمپرپلیت (damper plate)، سیت ولو(seat valve)، دیسک(disc) و رینگ ولو(ring valve) ، سوپاپ کمپرسور، دریچه های ترکیبی و انواع صفحات اسپرینگ پلیت (spring plate) در اشکال مختلف مارپیچ یا فنری تخت مطابق با سفارش شما تولید خواهد شد.

این محصولات در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، خودرو سازی، هوا فضا، مکانیک و ساخت و تولید کاربردهای فراوانی دارند.