جهت رمز گشایی وکد دهی استفاده میشود.

انواع انکودرهای دوار (rotary encoder)، انکودرهای خطی(liner encoder)، چرخ های زمانبندی(timing wheels)، دیسک های نوری(optical disk) و انکودرهای الکترونیکی(electronic encoder) در اشکال و ابعاد مختلف بر حسب کاربرد با دقت و ظرافت بالایی با تکنولوژی فتواچینگقابل تولید است.