مدیریت:      مهندس جوانبخت

مدیر فنی:    مهندس بازیار

تلفکس:   ۰۷۱۳۸۲۳۲۵۲۹

تلفن:   ۰۷۱۳۲۶۰۲۳۸۰

تلفن همراه:  ۰۹۱۲۹۱۷۴۰۹۶       ۰۹۱۷۳۰۷۵۵۲۵

آدرس ایمیل:    info@shimicut.com

صندوق پستی:     ۷۳۴۱۹۸۵۹۷۳

آدرس:          شیراز – زرقان-شهرک صنعتی اب باریک

وب سایت:         www.shimicut.com

اینستاگرام:      shimicut2695