تولید انواع شیمزهای کوپلینگ ولاینرها وسوپاپها و واشرهای فلزی وغیره با دقتهای بسیاربالا وهمکاری با فازهای مختلف پارس جنوبی از افتخارات ما در این صنعت میباشد.