شرکتهای سازنده قطعات خودرو امروزه بدنبال روشهای بهینه تربادقت وسرعت بیشترجهت تولید محصولات خود میباشند.مابه انها استفاده از تکنولوزی فتواچینگ را جهت بالا بردن تنوع تولیدوکاهش زمان وکم کردن هزینه های قالبسازی جهت تولید قطعات فلزی ظریف پیشنهاد میکنیم.

 • Electronic Connectors
 • Filtration (Oil Control Valve Filter)
 • Fuel Cell End Caps
 • Fuel Cell Screens
 • Fuel Cell Frames
 • Fuel Cell Plates
 • Shims
 • Dials & Pointers
 • Clutch Spring
 • Contacts
 • High Performance Gaskets
 • Spacer Washers