برای تولید بسیاری از قطعات دقیق الکترونیکی مانند تراشه ها فتواچینگ روش مناسب و خاص میباشد.

 

این تکنولوژی جهت تولید طیف گسترده ای از قطعات الکترونیک و میکرو الکترونیک قابل استفاده است از جمله:

 

  • Lead Frames
    • Stencils
    • Masks
    • Springs
    • Contacts
    • Connectors
    • Dials & Pointers
    • Circuit Testing Probes
    • Sensor Components
    • Switches
    • Electrical Interconnects