برای تولید بسیاری از قطعات دقیق الکترونیکی مانند تراشه ها فتواچینگ روش مناسب و خاص میباشد.

 

این تکنولوژی جهت تولید طیف گسترده ای از قطعات الکترونیک و میکرو الکترونیک قابل استفاده است از جمله:

 

 • Lead Frames
  • Stencils
  • Masks
  • Springs
  • Contacts
  • Connectors
  • Dials & Pointers
  • Circuit Testing Probes
  • Sensor Components
  • Switches
  • Electrical Interconnects