وقتی که صحبت از تبلیغات در قرن حاضر می‌شود ایده های جدید، طرحهای زیبا ، جذاب و مبتکرانه ذهن را به چالش و تفکر وا می دارد.

تکنولوژی فتواچینگ به عنوان یک تکنولوژی پرکاربرد نوآوری های جالبی برای ارائه به این صنعت دارد.

تلفیق حکاکی (فرورفتگی و برجستگی) ، برش و نقش و نگارهای ساده یا پیچیده  در اشکال مختلف آثار زیبا و بدیعی را بر روی انواعپلاکهای فلزی، کارت ویزیت های فلزی یا تابلوهای تبلیغاتی شما ایجاد خواهد کرد. این شرکت با معرفی و ارائه نسلی جدید از محصولات تبلیغاتی در خدمت مشتریان عزیز می باشد.